Löten 2013

Bilder från utställningen Nordisk Akvarell, Löten, Norge. Sommaren 2013. Nordiska Akvarellsällskapet anordnar en jurerad medlemsutställning vart tredje år. Det utsågs även fyra stycken stipendiater bland utställarna. Jag var en av dom.